הערכות שווי

 

שווי של חברה נקבע לפי התמורה הכלכלית או התשואה לה מצפה הרוכש. המוכר מבחינתו מעוניין בהשגת סכום אפשרי גבוה, כאשר אחת מהתוצאות האפשריות היא מחיר שוק במידה ויש עסקאות עם מאפיינים דומים. השאלה היא מה קורה במקרה שבו אין עסקאות דומות שניתן להשוותן וכן מה קורה כאשר המוכר מזהה מאפיינים ייחודיים בעסק הנמכר. כאן נחלצים מעריכי השווי לעזרת המוכר והרוכש. הם מסבירים באופן מושכל מדוע מחיר מסוים סביר עבורם ומחיר אחר לא. למרות זאת במסגרת משא ומתן, לחלק המסחרי יש חשיבות והוא כולל גם מאפיינים רגשיים.  

לדוגמא, נניח שהמוכר סבור שהעסק שלו, הוא בעל פוטנציאל גבוה ביחס למתחרים ומבקש מחיר גבוה יותר, מעריך השווי יבחן את הבסיס לסברה זו ויעדכן את הצדדים באם יש בזה ממש או לא. 

הערכת שווי חשבונאית עוסקת בשווי ניכסי על פי המאזן נכון ליום מסוים, אך בעסק דינמי ופעיל, לתוצאות העסקיות הקיימות והעתידיות חשיבות רבה. תוצאות עסקיות יכולות להיות נוכחיות או עתידיות ותפקידו של מעריך השווי לראות כיצד ניתן להשיג יעדים ומטרות באופן שיאפשר לרוכש לממש את הפוטנציאל העסקי ואף לשפרו. אין כאן נוסחה אחת וככל שמעריך השווי מיומן יותר, הוא יקבע את התוואי המתאים לרוכש, כך שהמוכר יוכל לממש את רצונו לגבות מחיר גבוה יותר.  

החברה שלנו מתמחה בהערכות שווי, הן בתחום החשבונאי-נכסי והן במציאת התוואי הנכון למימוש הפוטנציאל העסקי, כך שמוכרים יוכלו להרגיש בטוחים כי במידה והמחיר שדרשו גבוה יותר ממחירי השוק, הם יוכלו להשיגו בוודאות רבה יותר. מצד שני רוכשים, יקבלו שירות אמין והוגן שיאפשר להם לרכוש את העסק במחיר מתאים על מנת שיקבלו את תשואה סבירה.

יועץ עסקי - Envirogreen

מרבית העסקים בישראל נסגרים בטווח של 5 שנים - למרות שחלקם רווחיים. הסיבה העיקרית היא בעיות מימון והשקעות נדרשות!!

התקשרו עכשיו או השאירו פרטים לקביעת פגישת היכרות למינוף העסק!