חשב במיקור חוץ

עם Envirogreen, הסביבה שלך הופכת להיות טהורה, ברורה, נקייה ומונגשת

עסק ירוק לתמיד!

בסבך הפיננסי, השיווקי והתפעולי, אנחנו יוצרים מערכת תובנות עסקיות ברורות ונגישות לבעלים

במקום להתפתל מול סבך שאלות כלכליות ועסקיות, אנחנו נמצא את הדרך הירוקה והבטוחה להצלחה!

שירותי חשב במיקור חוץ, ניהול מערכות FINTECH, יעוץ כלכלי עסקי ואסטרטגי לעסק חדש או קיים!

תזרימי מזומנים, ניתוח דוחות ונתונים ממערכות ERP, עריכת דוחות כספיים שוטפים ודיווחים לרשויות!

פנייה למשקיעים באמצעות הכנת הערכות שווי!

טיפול במערכות מימון בנקים גופים מוסדיים ופרטיים!

מחירים נוחים – יעלה פחות והתמורה גבוהה יותר!