מודלים כלכליים ומודל קאולי

 

מודל כלכלי נבנה לבדיקה של מטרות עסקיות מסוגים שונים שיש לבודקן. המודלים הכלכליים מחולקים למספר קטגוריות עיקריות.

  1. מודלים למימון לחישוב רמות סיכון – מודלים שקובעים את רמות הסיכון במקרה של הערכת הצורך במימון עסקי, הן על ידי הון זר והן בהון עצמי. 
  2. מודלים לתמחיר עסקי – אלו מודלים הבודקים את מרכיבי העלות בהכנסה על סמך תחשיבי העמסה או מדידות המתבצעות בשטח ביחס לקטגוריות פעילות עסקית.
  3. מודלים לתחזית מכירות – אלו הם מודלים רגרסיביים, המתבססים על סמך ניסיון העבר במטרה לחזות על סמך העבר, את המשתנים העיקריים האחראיים על התוצאות העסקיות העשויות להתקבל בעתיד
  4. מודלים לחיזוי תנודות במחירים – אלו הם מודלים הבודקים את השינויים השוליים של המחירים על פי משתנים פנימיים של העסק ועל פי משתנים ענפיים – מקרו כלכליים. לדוגמא: חיזוי שערי חליפין ועלויות יבוא וכדומה.

מודל קאולי

מודל "קאולי" הוא מודל כלכלי שמטרתו לחשב את רמת הסיכון ביחס למחירי שוק על ידי ניתוח משתנים פנימיים בעסק ומידת ההשפעה של משתנים מקרו-כלכליים על העסק עצמו. מטרת המודל היא קביעת שיעורי ההצלחה או הסיכון של עסק בעל נתונים פנימיים קיימים וכן נתוני ענף מקרו-כלכליים ומידת השפעתם על התוצאות העסקיות. 

המודל מבוסס על ניתוח מאזנים לאורך תקופה של העסק ובדיקת המשתנים הפנימיים שלו ביחס למשתנים החיצוניים. כמו כן, פונקציות הערכה לקביעת ערכי הסיכון, הינם גורם משתנה בין ענף לענף ובין העסקים עצמם. 

באותו האופן ניתן לחשב ריבית הסיכון ולשנות באמצעות מקדם הסיכון את המכפילים של חברות הנסחרות בבורסה, תוך ניתוח דוחות כספיים עיתיים בפרמטרים הנקבעים על פי מאפייני הענף (משתנים חיצוניים) ומשתנים פנימיים של כל חברה בנפרד. בנוסף, ניתן לערוך חישוב סיכון מצרפי על פי המודל, לענף בכללותו, ולקבוע את סטיית התקן לשווי של חברה נסחרת על פי רמת סיכון זו.

להמשך קריאה אודות מודל קאולי >>

יועץ עסקי - Envirogreen

מרבית העסקים בישראל נסגרים בטווח של 5 שנים - למרות שחלקם רווחיים. הסיבה העיקרית היא בעיות מימון והשקעות נדרשות!!

התקשרו עכשיו או השאירו פרטים לקביעת פגישת היכרות למינוף העסק!