מימון לעסקים

 

חברת אינווירוגרין, מסייעת בהכנת תוכניות ובקשות עבור בנקים ועבור מוסדות מימון חוץ בנקאיים לעסקים לאחר פעילות בתחום במשך שנים רבות ולכן יכולה לסייע בהחלטה מושכלת ובביצוע שלה.

הכנת בקשה למימון ובדיקת כדאיות למימון נועדה לקביעה אם המימון החיצוני מסכן את העסק או מאפשר צמיחה.
עסקים וחברות עומדים בפני דילמה האם להלוות כספים ממקורות חיצוניים או להשקיע מהונם האישי. כל סוג של מימון מבטא רמת סיכון שונה.
ברמת ההגדרה, קיים הבדל בין ריבית סיכון פנימית לחיצונית. ריבית סיכון פנימית היא רמת סיכון המיזם ו/או בעלי המניות ו/או החברה וריבית סיכון חיצונית נקבעת על סמך מחירי שוק או מוסדות פיננסיים. 

מקובל לחשוב כי מימון לעסקים מהון עצמי הוא ברמת סיכון נמוכה יותר לעומת מימון חיצוני אך הוא תלוי רמת הסיכון ובדרך כלל אין זה כך.
מצד שני, השקעה בהון עצמי באמצעות משקיעים, עשויה לשנות את גרעין השליטה בחברה. לכן צריך להיות ער לעובדה כי סיכון הנובע מגיוס הון עצמי עלותו גבוהה יחסית עבור בעלי מניות קיימים באופן הפוך מלקיחת הלוואה חיצונית שאינה משנה את מבנה ההון.

נקודת הסתכלות נוספת היא ערך מוסף של הצטרפות משקיעים חדשים, המשנים את מבנה ההון של החברה.
בנוסף, יש הבדל בין משקיעים פיננסיים שנועדו לשם מענה לצרכי המימון לבין משקיעים אסטרטגיים בעלי נוכחות שוק או יכולות מוספות אחרות התורמות מעבר למימון בלבד.  

מבחינת הלוואות למימון המוסדות הפיננסיים בודקים את מצב העסק נכון ליום מסוים ומחליטים על סמן נתוני העסק וענף, אם לאשרה או לא.

גם מבחינת משקיעים (הון עצמי), מתבצע הליך דומה, אך מהלך הבדיקה לוקח בחשבון מרכיבים ספציפיים של כל משקיע בנפרד ומידת התאמתו לדרישות העסק.
כמו כן, בדיקה מקצועית של תזרים מזומנים עתידי בתסריטים שונים (מבחני רגישות), תקבע את רמת הסיכון של העסק, הן עבור מוסדות פיננסיים (הלוואות מימון = הון זר) והן עבור משקיעים (הון עצמי). 

למאמר ריבית סיכון פנימית למיזם לקביעת ריבית היוון  >>

יועץ עסקי - Envirogreen

מרבית העסקים בישראל נסגרים בטווח של 5 שנים - למרות שחלקם רווחיים. הסיבה העיקרית היא בעיות מימון והשקעות נדרשות!!

התקשרו עכשיו או השאירו פרטים לקביעת פגישת היכרות למינוף העסק!