מדיניות פיסקלית בייעוץ פיננסי

ייעוץ פיננסי ומדיניות פיסקלית

מתייחסת לניהול תקציב הוצאות והכנסות של הממשלה שאמנם באה לידי ביטוי במונחים כספיים אך מקורה בנתוני הייצור ובמשאבי המשק (מונחי תוצר). לדוגמא ניקח תקציב הוצאה ציבורית בתחום ההשקעות. הממשלה מחליטה על השקעות בתחום מיזמים טכנולוגים רפואיים ולשם כך מקצה תקציב עידוד לעסקים הפועלים בתחום. את פירות ההשקעה במונחים של תוצר, יראה המשק לאחר תקופה שבה ההשקעות יתממשו באופן של יצירת מקומות עבודה חדשים, רווחה משקית וכלכלית, השקעות נוספות בתחומים נוספים שמקורם ברווחי המיזמים וכדומה. מכאן שהתחום הפיסקלי מתבטא בעיקר במונחי תוצר או במונחים ריאלים.