הבדל בין טקטקיקה ואסטרטגיה

הבדל בין טקטקיקה ואסטרטגיה

הגדרות

אסטרטגיה – מהלכים מוכוונים ומתוכננים מראש שמטרתם השגת יעד משמעותי בהיקפו והשלכותיו המשנה את הססטוס הקיים בשוק נתון. לשם כך נדרש תכנון טוואי המורכב ממהלכים צפויים להשגת היעד. מהלך אסטרטגי מוכוון ומתוכנן מראש להשגת יעד סופי שתוצאתויו ככתוב לעייל הן שינוי סטטוס קיים במצב שוק נתון.
כדוגמה, ניתן לקחת יצרנית כלי רכב שנחשבת חברה עם נתח שוק קטן יחסית.
כדי להשיג יעד אסטרטגי שמשמעותו נתח שוק גדול יחסית ושינוי מערך הכוחות בשוק, נדרש לנקוט במהלכים כדוגמת שינוי דגמים וטיב המוצר וכניסה לשוק ההיברידי והאוטונומי.
מהלכים אלו נחשבים אסטרטגיים מאחר והחברה משנה מהותית את הסטטוס או המיצוב הקיים שלה מיצרנית שולית ליצרנית בעלת נוכחות גדולה יותר בשוק.

טקטיקה – בשונה ממהלכים אסטרטגיים או אסטרטגיה, היא בעלת אופק קצר מועד ומטרתה שימור יתרון או מניעה של מהלכים אסטרטגיים או טקטיים של היריבים.
לאסטרטגיה, תכלית ברורה ומוגדרת מראש, המשנה את הסטטוס או המיצוב מהיסוד.
כלומר למהלך הטקטי תכלית ברורה שאינו אמור להשיג שינוי מהותי אלא לשמר מצב ו/או לסכל מהלכים העלולים לסכן את הישות או הארגון.
כשמדברים על טקטיקה היא בדרך כלל נקודתית.
כאשר דנים על אסטרטגיה, השפעותיה הן רב מערכתיות ומתפרסות על תחומים רבים יותר או בעוצמה גדולה יותר מבחינת השינוי.

כדוגמא: במשחק כדורגל קיימת טקטיקה שבה נוקטים במשחק מסוים ולהבדיל ממהלך לרכש אסטרטגי של כוכב מהשורה הראשונה לחיזוק הקבוצה.
משחק הוא נקודתי והוא חלק ממשחקים נוספים, אך הרכש האסטרטגי, נועד לחזק את הקבוצה לאורך זמן ולהקנות לה יתרון מתמיד.

מכאן אנו מגדירים אסטרטגיה וטקטיקה באופן הבא:

  • אסטרטגיה – תכנון מראש מערכתי בעל היקף גדול שתכליתו שינוי מערך כוחות בשוק או מצב נתון קיים באמצעות מהלכים טקטיים מובנים ו/או מהלכים המוגדרים כאסטרטגיים
  • טקטיקה – נקיטת מהלכים בהיקף מצומצם יחסית לשימור סטטוס קוו קיים או סיכול מהלכים של מתחרים כאשר ניתן להקנות יתרון נקודתי או מקומי

הקשר בין טקטיקה לאסטרטגיה

אוסף של טקטיקות מובנות ומתוכננות מראש, עשויות לגרום לשינויים אסטרטגיים (בסופו של דבר) ולכן למרות שטקטיקה היא נקודתית, אוסף של מהלכים טקטיים, עשוי לגרום לשינויים מהותיים בשל הכמות והמשקל הנצבר, אך עדיין לא ייחשבו כאסטרטגיה, אלא אם תוכננו מראש בטוואי נתון מתוך מטרה לשנות את מערך הכוחות הקיים בשוק בהדגש על המערכתיות של אותן פעולות ותוצאתם הסופית לשינוי מערך יחסי הכוחות בשוק נתון.

‎טקטיקות מובנות

טקטיקה נועדה לשמר מצב קיים או לסכל. אוסף של טקטיקות עם תכלית ברורה (מובנית) כחלק מהגעה ליעד אסטרטגי ייחשבו כמהלך אסטרטגי בהנחה שהיעד להשגה גדול בהיקפו ומשנה את מערך הכוחות.
ניקח לדוגמא מהלך מלחמתי.
כיבוש נקודה על המפה, עשויה להקנות יתרון מסויים נקודתי, מהלך זה ייחשב טקטי. מצד שני אם ננקוט מהלך משמעותי לכיבוש ציר המורכב מנקודות אחיזה רבות של ציר שולט (היקף, שינוי סופי ומהותי של יחסי הכוחות), ייחשבו כמהלך אסטרטגי הבנוי מטקטיקות מובנות (כיבוש כל נקודה בנפרד על פי המאפיינים שלה באופן בלתי תלוי ביעד האסטרטגי) שמשמעותו שליטה על צירים מובילים ושינוי מערך הכוחות הכולל בשדה הקרב.

תרשימית ניתן להציג זאת באופן הבא:

תרשים ההבדל בין טקטיקה לאסטרטגיה