השפעות בתחום המיסוי על הכלכלה

רקע בחודשים ובשנים האחרונות בפרט, אנו עדים לתמורות מהותיות במיסוי הנדל"ן במשק. לעצם השינוי או חוסר היציבות שבמדיניות המיסוי ישנה…קרא עוד→