יעוץ עסקי – סוגי יעוץ ותהליך היעוץ

הקדמה

יעוץ עסקי כשמו כן הוא מיועד למתן סיוע ואבחון עסקי לגופים עסקיים במטרה לשפר את מצבם הפיננסי ו/או העסקי הכולל ביחס לעסקים דומים בתחום. יעוץ עסקי יכול להינתן באופן נקודתי לנושא מסוים (אד הוק) וכן יעוץ שוטף וליווי עסקי לטווח ארוך או אחר. 

מטרות היעוץ משתנות בהתאם לדרישות העסק. לדוגמא: עסק המעוניין בהתרחבות פיננסית כחלק ממתווה להשגת יעדים, עסקים המעוניינים בשיפור המערך האסטרטגי – שיווקי – במטרה להגדיל נתח שוק ו/או לשפר את הרווחיות ו/או את יציבות ההכנסות והרווחים. 

דרישות מהיועץ

יזמים בדרך כלל מעוניינים לשפר את מצבם טוב או רע ככל שיהיה. מצד שני, לא תמיד ידוע להם מה נדרש מאחר ושורש הבעיה שבגינה הם רוצים ייעוץ אינה ברורה להם ו/או ידועה להם, למרות שלעיתים יש בעיות שמועלות לכאורה כמשמעותיות אך הן לא בהכרח הן שורש הבעיה. 

ניקח לדוגמא עסק בתחום ההשמה שמגייס עובדים בחינוך שרוצה להרחיב את פעילותו העסקית. הוא פונה ליעוץ עסקי שיסייע לו בהרחבת הפעילות העסקית, מאחר וישנן בעיות פנים עסקיות שאינן מאפשרות לו להתקדם בתוכניתו. כלומר העסק מגדיר את הבעיה כבעיה מעשית נקודתית. מצד שני ייתכן כי הבעיה נעוצה במקום אחר. יתכן והעסק פועל נכון, אך התחרות הרבה, מונעת ממנו לצאת בתוכניות חדשות באופן שיגרום לקהל הלקוחות לבחור את המוצר שלו ולכן נדרשים פתרונות יצירתיים מסוג אחר לגמרי. סיבה נוספת היא כשלים תפעוליים מסוימים שמונעים ממנו להתרחב כגון: מיומנות עובדים, לוגיסטיקה, שירות לקוחות, שימור לקוחות וכדומה וכן כלל הסיבות כאחד. סיבה נוספת היא פיננסית כגון גירעון תזרימי וכדומה. היועץ העסקי מעבר להצגת מתווה מוצלח, צריך לבחון האם שורש הבעיה או הגורם שחוסם אינו אחר כי אחרת לא יצליח להזיז את העסק, מוצלחות הצעותיו ככל שיהיו. 

כל זאת מביא אותנו להכרח שלפני מתן היעוץ העסקי והוא האבחון העסקי. 

אבחון עסקי ראשוני

מהלך נדרש טרם מתן היעוץ. כל עוד לא ברור מהם יתרונות וחסרונות העסק והסביבה העסקית בה הוא פועל, החסמים השונים וכדומה, כל כסף המושקע ביעוץ גרידא לוקה בחסר ולא בגלל שאינו נכון אלא בשל היותו בלתי ממוקד בחולשות וחוזקי העסק. כל פעולה ללא דוח אבחון הסיכויים שלה להצליח נמוך יחסית. 

מה כולל דוח האבחון? 

  1. סקירת שוק – לקוחות, ספקים, מתחרים, חולשות וחוזק עסקיים, מגמות, הזדמנויות וכדומה. 
  2. סקירה פיננסית – דוחות כספיים, דוחות תזרים מזומנים, יחסים פיננסיים וכדומה. 
  3. סקירה תפעולית – בדיקת כוח האדם – רמת המיומנות הנדרשת ממנו, מוטיבציה וכדומה, מיפוי המערך הלוגיסטי כגון מבנה ארגוני, פונקציות בארגון, מוטת שליטה וכן מהם הפערים בין מערכים אידיאליים לעומת המצב הקיים. 
  4. הצבת מטרות עסקיות עבור היועץ העסקי, תוכניות להשגת מטרות ויעדים אסטרטגיים. זהו מעיין סיכום של כלל התחומים שנבדקים המנסה לגעת בכל מה שנדרש מהעסק על מנת להשיג את המטרות המוגדרות.  

איזה סוג יעוץ מומלץ

יעוץ יכול שיהיה נקודתי (אד הוק) ואילו יעוץ לאחר אבחון יכול להיות שוטף לטווח ארוך בליווי עסקי של מקבלי ההחלטות כדוגמת מהלכים להרחבת ההון העצמי או המינוף הפיננסי או השגת יעדים אסטרטגיים לטווח הארוך. כל סוג יעוץ מומלץ הוא על פי מסקנות דו"ח האבחון הבנת תפיסת העולם העסקי של היזמים ואופי הלמידה שלהם.  

 

נכתב על ידי רון קאולי – 11-2019