תוכנית עסקית

תוכנית עסקית – יתרונות וחסרונות

מדוע מכינים תוכנית עסקית?

תוכנית עסקית מכינים כאשר נדרש בדיקת רעיון עסקי או הצגה קונספטואלית ופיננסית של מה שצפוי בעתיד. בשלב ראשון לאחר שמודעים לעצם הצורך שבהכנת התוכנית העסקית, נדרש להגדיר מיהם צרכני התוכנית. ייתכן ויש כוונה להציג תוכנית למשקיעים או מוסדות מימון אחרים שיאמצו את הרעיון העסקי ויהיו מוכנים להשקיע בו או להלוות לו כספים, גורמים בתוך הארגון המעוניינים לדעת מהו הפוטנציאל הטמון ברעיון הנמצא בבסיס התוכנית העסקית, הצגת הרעיון לבעלי מניות קיימים כחלק מדוח בעלי מניות על מנת שיהיו מודעים למהלכים הצפויים וכן הלאה. לכל סוג של גורם ככתוב לעייל, נצטרך להציג את הנתונים באופן שונה אם כי בבסיסה התוכנית זהה.

מה נכלל במסגרת התוכנית העסקית?

ראשית חשוב לתאר ולנתח את המצב העסקי הקיים, דהיינו, מצב פיננסי, שיווקי, תפעולי-ארגוני ועוד נושאים שיש לתת עליהם את הדעת. תיאור מצב קיים, מאפשר לקורא לקבל את הרעיון שבתוכנית העסקית בצורה אמינה ושקולה יחסית מאחר והוא ער לנתונים ולביצועים בפועל שהיו עד כה המשתקפים במצב החברה הקיים. השלב הבא הוא שלב הרעיון העסקי. ייתכן ולמכין התוכנית אין כל רעיון חדש והוא מעוניין לתאר את מה שצפוי בתקופות הבאות כגון תוכנית הבראה, עובדה שלא גורעת מהצורך בהכנת תוכנית עסקית עבור כלל צרכני התוכנית.

פרקי התוכנית העסקית

להלן פרקי התוכנית העסקית המקובלים והשכיחים ביותר: תמצית מנהלים – תמצית הכוללת את כלל פרקי התוכנית באופן תמציתי תוך מתן דגש על המסקנות המתקבלות ממנה, או הרעיון העסקי והתוצאות החזויות לגביו. תיאור מצב קיים – סקירה של העסק הן מבחינה שיווקית, תפעולית ופיננסית על מנת שהקורא יבין את חוסנו של העסק ויכולותיו במימוש הרעיונות העסקיים שלו. פרק זה כולל ניתוח מאזנים ודוחות פיננסיים לרבות תזרים מזומנים עד ליום הכנת התוכנית ותזרים מזומנים עתידי שנובע מהפעילות הקיימת אילו לא קיים רעיון עסקי חדש שעשוי לשנות את הקיים. שיווק – זהו פרק ראשון מאחר וקיימת חשיבות להבנת השוק לפני שבונים מבנה ארגוני ותפעולי מתאים. רוב העסקים מקבלים את נתוני השוק כגורם נתון שאינו ניתן לשינוי. פרק השיווק כולל:
  1. מוצרים ושירותים או הרעיון העסקי
  2. מחירים ומיצוב החברה בשוק
  3. קהלי יעד ומיקום העסק ביחס לעסקים מתחרים
  4. מתחרים
  5. הזדמנות עסקית ואיומים הפועלים על העסק או לאחר יישום הרעיון
  6. האסטרטגיה או השיטה שבוחר העסק ליצור לעצמו יתרון יחסי או יתרון לגודל
  7. המערך התפעולי – מכירתי הנדרש להגשמת האסטרטגיה העסקית שיווקית שנבחרה
כאן תוכלו לקרוא בהרחבה על השיווק והפרסום באינטרנט תפעול וארגון – למרות תיאור המערך התפעולי מכירתי, לעסק פונקציות נוספות המשתלבות במערך המכירתי ולכן יש לשים דגש על אופן הסינכרון שלהן ביישום האסטרטגיה המכירתית. לדוגמא: מערך תומך מכירה, ניהול ובקרה שוטפת, דוחות מידע, אופן ניתוח הנתונים, אופן רישום הנתונים וכדומה. הפונקציות הנוספות, משתלבות במערך התפעולי-ארגוני- מכירתי וכל עוד אין תיאום גבוה, יתכנו כשלים ארגוניים ותפעוליים שיחבלו ברעיון העסקי. מימון – כיצד מתכוונים לממן את הפעילות העסקית. כאן מתחלק הפרק לצרכים של הון חוזר הנובע ממחסור בתזרים מזומנים בחודשי הפעילות הראשונים עד להגעה לתפוקה מלאה ובנוסף, ההשקעה הנדרשת לתחילת הפעילות שאינה הון חוזר. לדוגמא: השקעה בציוד ומלאי. פיננסים – תיאור המצב הפיננסי הקיים מבחינת השפעות המאזן כתוצאה מהפעילות העסקית עד כה ופרק התחזיות העסקיות הצפויות. תחזיות אלו הן עניין מהותי בהכנת תוכנית עסקית כאשר קיים רעיון חדש שיש לישמו. התחזית הפיננסית היא תמצית של הנאמר ונסקר לגבי כלל הפרקים והיא שמעניינת בדרך כלל את צרכני התוכנית. פיננסים כוללים – דוח רווח והפסד עתידי, מאזנים עתידיים, תזרים מזומנים צפוי וכדומה. מבחני רגישות – מבחנים אלו כוללים את השינויים בתחזיות ביחס למשתנים וכיצד הם משפיעים על התחום הפיננסי החזוי מבחינת רווח והפסד, מאזנים ותזרים מזומנים. מבחני הרגישות הם מורכבים ונדרש מומחה על מנת לבדוק את ההשפעות הצולבות שבשינוי משתנים מסויימים על משתנים אחרים.

מודל קאולי לבדיקת היתכנות עסקית

מומלץ, טרם בניית תוכנית עסקית מקיפה לבדוק את כלל הנושאים הראשוניים המרכיבים את התוכנית. מודל קאולי הוא אינטואיטיבי ומאפשר בדיקה מיידית ואמינה במקרה של רעיון עסקי חדש, על מנת להתגבש לגביו או לשלול אותו במקרה שניתן לראות בבירור כי הסיכויים לישמו אינם סבירים. תוכלו לקרוא בהרחבה על מודל קאולי – בדיקת כדאיות עסקית

יתרונות וחסרונות של התוכנית העסקית

חסרונות

ראשית, תוכנית עסקית שנערכת היא רלבנטית לתקופה מסויימת. השווקים דינמיים ושחקנים חדשים מצטרפים לשוק ועלולים לשנות את ההנחות שנלקחו. לדוגמא ניקח את שוק הקפה. אנו מניחים כי נצליח לחדור לתחום הסיטונאי מאחר והרווח מספיק על מנת להוריד מחירים ולנקוט באסטרטגיה של רכישת לקוחות על חשבון רווח. מצד שני, לאחר שהוכנה התוכנית ייתכן ונוצר משבר עולמי של יצור הקפה כתוצאה מבצורת ולכן המחירים עולים משמעותית ואינם מאפשרים לעסק לרכוש קפה במחירים שהניח בבסיס התוכנית. נכון שבעייה זו תקפה לכלל העסקים בתחום, אך המחירים שהונחו בתוכנית עלולים להשתנות בשל ספקים שעמם העסק עובד ומבלי שיוכל להחליפם במהירות האפשרית. בנוסף, ידוע שככל שענף רווחי יותר עם מחסומי כניסה נמוכים יחסית, ייכנסו אליו מתחרים רבים והיריבות העסקית תגבר. בעת הכנת התוכנית ייתכן וכמות המתחרים הייתה מועטה ביחס למה שיקרה בעתיד ולכן תוכניות החברה יתכן וישתנו בשל הצורך להתמודד בשוק מול יריבים חסרי מנוח והיא עלולה לעמוד בפני שוקת שבורה. יועץ עסקי עשוי לנתח את השווקים תוך שימוש בסדרות עיתיות ולקחת גורם זה בחשבון בתחזיותיו. כל אלה ונושאים רבים אחרים עלולים לפעול לרעת הנחות התוכנית ולכן כפי שתארנו בתחילה, חשוב להגדיש מקום לבדיקת המצב הקיים. קוראי התוכנית ירצו להבין מהי האיתנות הפיננסית של העסק ויכולתו לספוג הפסדים גם כאשר התוכניות שבגינם הוכנה התוכנית העסקית אינן עולות יפה.

יתרונות

היתרון של התוכנית שהיא מצמצמת את פערי האי-וודאות ומאפשרת לצרכן התוכנית לקבל מושג אם לחיוב או לשלילה לגבי מה שצפוי בעתיד. ללא תוכנית עסקית, סביר להניח כי אי הוודאות וחוסר התכנון יעלו או יגברו. יתרון נוסף הוא שיועץ עסקי מיומן יכול לבנות תסריטים שונים כולל כאלה שהם פחות אופטימיים ולהתכונן לקראתם, כך שאם התוכניות לא עלו יפה, עדיין קיימת יכולת לקרוא נכון את המציאות ולמצוא דרכים חלופיות. יתרון נוסף הוא שתוכנית עסקית לוקחת בחשבון את מחיר הכסף ורמות הסיכון בהתאם לנתוני השווקים הפיננסיים ובהתאם לצרכי המשקיעים. ריבית היוון הכוללת את המרכיבים הללו לוקחת בחשבון את הגורמים הללו מאפשרת בדיקה ריאלית יותר של סיכויי התממשות התוכנית והרעיונות הגלומים בה מנקודת ראות העסק והמשקיעים שלו ומאפשרת פיתוח עסקי