יועץ עסקי - Envirogreen

Envirogreen - פתרונות מימון לעסקים

תכנון מיטבי  ביצוע מיטבי רווחיות תפעול הכנסות צמיחה 

אתם תסמנו לנו את המטרה - אנחנו נראה לכם את הדרך

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו לתיאום פגישת הכוונה והיכרות ללא עלות וללא התחייבות כי אנו בטוחים בהצלחה המשותפת

כיצד חברת אינווירוגרין מסייעת בקבלת מימון לעסקים?

חברת אינווירוגרין, מסייעת בהכנת תוכניות ובקשות עבור בנקים ועבור מוסדות מימון חוץ בנקאיים לעסקים.
רון קאולי, הכין תוכניות לקרנות עידוד מטעם המדינה וכן לבנקים ומוסדות חוץ בנקאיים. חברת אינווירוגרין, פועלת בתחום שנים רבות ויכולה לסייע בהחלטה מושכלת ובביצוע שלה.

הכנת בקשה למימון ובדיקת הכדאיות, הם הבסיס לקביעה האם מימון חיצוני מסכן את העסק או מאפשר צמיחה.
עסקים וחברות עומדים בפני דילמה האם להלוות כספים ממקורות חיצוניים או להשקיע מהונם האישי.
יש להביא בחשבון כי כל סוג של מימון מבטא רמת סיכון שונה.
ברמת ההגדרה, קיים הבדל בין ריבית סיכון פנימית לחיצונית. ריבית סיכון פנימית היא רמת סיכון המיזם ו/או בעלי המניות ו/או החברה וריבית סיכון חיצונית נקבעת על סמך מחירי שוק או מוסדות פיננסיים. 

מקובל לחשוב כי מימון לעסקים מהון עצמי הוא ברמת סיכון נמוכה יותר לעומת מימון חיצוני אך בחלק מהמקרים אין זה כך.
ככלל, כל מה שקשור למימון באמצעות מניות או הלוואות בעלים, נחשב כהשקעה בהון העצמי.
מצד שני, השקעה בהון עצמי באמצעות משקיעים, עשויה לשנות את גרעין השליטה בחברה ולאפשר לגורמים עוינים בשלב כזה או אחר להשתלט על החברה. לכן צריך להיות ער לעובדה כי סיכון הנובע מגיוס הון עצמי עלותו עשוייה להיות גבוהה יחסית עבור בעלי המניות הקיימים מאשר לקיחת הלוואה חיצונית שאינה משנה את מבנה ההון. 

נקודת הסתכלות נוספת היא ערך מוסף של הצטרפות משקיעים חדשים.
יש הבדל בין משקיעים פיננסיים הנוגעים בצרכי מימון  לעסקים לבין משקיעים אסטרטגיים בעלי נוכחות שוק או יכולות מוספות אחרות העשויים לתרום יותר מהמימון עצמו. 

המוסדות הפיננסיים עצמם במקרה של הלוואה בודקים את מצב העסק נכון ליום מסוים ומחליטים על סמן נתונים אלו ונתוני ענף מקרו כלכליים, אם לאשרה או לא.
כמו כן, בדיקה מקצועית של תזרים מזומנים עתידי בתסריטים שונים, יקבע האם כדאי לקחת הלוואה ולא רק אם אפשר לקבל מימון נכון לרגע מסויים.

יועץ עסקי - Envirogreen
מימון לעסקים בשיתוף מימון ישיר

מימון לעסקים הוא לא בהכרח הלוואה בלבד.
לעתים מימון לעסקים מתבצע באמצעות השקעה או בשילוב של הלוואה עם השקעה. כמו כן הלוואת בעלים גם היא אפשרות, כאשר בתמורה להלוואה שאינה מוחזרת באופן שוטף ו/או השקעה, מקבל הגורם שנתן את המימון, חלק מההון העצמי של העסק. במקרה של פרויקטים המממומנים באמצעות הלוואה, מקובל לאפשר תקופה של גרייס (דחיית החזר) להחזרת ההלוואה במועד מאוחר יותר. אפשרוות נוספת היא קבלת אג"ח להמרה המשלב החזר הלוואה חודשית או ריבית חודשית שוטפת על פי רמת הסיכון והמרה למניות במהלך או בסוף חיי האג"ח. מה שמבדיל בין כל הסוגים שמצויינים לעייל הוא רמת הסיכון לכל הצדדים המתומחרת בהתאם לרמת הסיכון העסקי, גם במקרה של הלוואה וגם של השקעה.

כיצד משיגים ומקבלים מימון לעסק?

השאלה מתחלקת ל – 2.
ראשית נדרש להשיג מקור שמתאים למימון העסק ושנית נדרש לקבלו על ידי שכנוע הגוף המממן ביכולת ההחזר ו/או התשואה על הון המשקיעים בו.
המקורות הינם מגוונים:

  1. הלוואות ישירות מבנקים
  2. קרנות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים – באמצעות בנקים
  3. חברות אשראי
  4. חברות המנהלות תיקי השקעות
  5. קרנות הון סיכון
  6. הבורסה לנירות ערך
  7. משקיעים פרטיים או עסקיים מסוגים שונים – אסטרטגיים או פיננסיים

פירוט

האפשרויות מגוונות, אך יש לזכור שלכל פניה יש את המאפיינים שלה וצרכי העסק צריכים להיות מותאמים לה.

1. הלוואות ישירות מבנקים 

בדרך כלל עסקים עובדים עם בנקים ומגובים או ברמת הפעילות העסקית שלהם או בביטחונות שנאלצים לשעבד לצורך קבלת המימון.
מכשלה זו של ביטחונות שהגיעו לתקרה ושמעבר להם לא ניתן לקבל אשראי, הוא עניין מרכזי מונע צמיחה אם מתבססים רק על מימון בנקאי. 

2. קרנות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים 

חברות מתמחות בטיפול והגשה לקרן בערבות המדינה. ההליך הוא בירוקרטי.
העסקים נאלצים לעבור בחינה כלכלית מדוקדקת שבה נבדק כושר ההחזר ומידת הממשות של הרעיון העסקי.
מצד שני, הערבויות שיש להעמיד לצורך ההלוואה היא נמוכה יותר מזו של הבנקים ולכן ניתן במקרה של עסק יציב ואיתן יחסית, לקבלה תוך העמדת ביטחונות מופחתים. 

3. חברות אשראי 

בדרך כלל מקצות סכומים נמוכים והתבססות שלהן היא בעיקר על המגזר הפרטי, למרות שיש חברות המעניקות הלוואות ללא ביטחונות אלא אך ורק בהסתמכות על העבר הבנקאי והפיננסי של הלווה. הלוואות אלו הן יקרות וקצרות מועד ביחס לבנקים וקרנות עידוד. 

4. חברות המנהלות תיקי השקעות 

חברות השקעה נדרשות להעלות את התשואה על תיקי הלקוחות, לכן הן נותנות בדרך כלל מימוני ביניים לעסקים (ובעיקר פרויקטים בתחומים מובילים) בריביות גבוהות יחסית תוך דרישה לשעבוד נכסים.
לעתים כאשר סכומי ההלוואה גבוהים יחסית ותקופת המימון היא עד 3 שנים, חברות ההשקעה המממנות מתגלות כפתרון מהיר ויעיל אם כי יקר יחסית.
מצד שני הביטחונות האישיים, אינם נלקחים כגורם להגדלת הביטחונות והתבססות בעיקר על הפעילות העסקית ומאפייני הפרויקט.

5. קרנות הון סיכון 

בדרך כלל משקיעות בעסקים עצמם, והן הופכות לחלק מהעסק.
לעיתים, מעמידות הלוואת בעלים או הלוואה רגילה ללא צורך בהחזר מיידי או בהמרה למניות בתום תקופת ההלוואה או האופציה שניתנה להן.
קרנות אלה משקיעות בעסקים שהם בדרך כלל נחשבים מסוכנים יותר כגון חברות הזנק, או לחילופין משקיעות בעסקים בוגרים.
הסיכון שיש בערוץ זה הוא אובדן השליטה של הבעלים הקודמים בעסק. ההון הזמין של קרנות הון הסיכון, מאפשר להם בהמשך להנפיק את החברה וזאת במקרה של הצלחת ההשקעה ולשם מיקסום התשואה. 

6. הנפקה בבורסה לנירות ערך 

הליך ההנפקה לרבות הוצאת תשקיף על החברה המנפיקה והחיתום היא יקרה ולאחר מכן נדרשת עמידה בתנאי הרשות לנירות ערך, שלה עלות גבוהה משל עצמה, כגון מאזנים רבעוניים מותאמים לכללי דיווח בינלאומיים (IFRS) וכדומה.
מדובר בדרך כלל על גיוס סכומים גבוהים לאחר שהחברה המנפיקה עומדת בתנאי הסף להנפקה כגון הון עצמי ופעילות עסקית משמעותית.

7. משקיעים פרטיים ועסקיים 

חלק מורכב יחסית הדורש הכנה מראש להצגת החברה מול משקיעים.
ככלל ככל שהסיכון גבוה יותר, כך העסק שלו נדרש המימון, ירצה לפנות למשקיעים לאחר שמחיר הגיוס גבוה או לא אפשרי מסיבות שונות.
משקיעים גמישים יחסית לגופים אחרים בהשקעה בחברות עם סיכון גבוה.
קיים הבדל בין משקיע פיננסי המקצה הון לשם קבלת רווחים ללא מעורבות בהתנהלות העסקית, ו/או משקיע אסטרטגי שלו ערך מוסף בהתנהלות העסקית של העסק שבו משקיעים.
אפשרות נוספת היא הנפקת מניות לבעלי העסק הקיימים, השולחים יד לכיסם ומממנים את הפעילות העסקית.
לעתים השקעה או מימון הון עצמי גורמת לשינוי חלקו היחסי של כל בעל מניות בהתאם להשקעה האישית שלו.
מהלך זה עשוי לקרות בכל שלב משלבי העסק ללא תלות במקורות מימון אחרים המצוינים לעייל.

לסיכום 

 אפשרויות מימון לעסקים הן רבות וחלקן אף מופיעות כהשקעה למרות שהשקעה אינה הלוואה או מימון פיננסי.
שתי אפשרויות אלו צריכות להיות מותאמות לצרכי העסק.
השגת המימון אינה פשוטה כלל ועיקר ודורשת עבודת הכנה יסודית.
עדיף להשקיע בהכנה והתאמת סוגי המימון, לפנות לגורמים המתאימים כאשר הקונספט מגובש דיו, כדי לשכנע את הגורמים המממנים בכדאיות של העסק עצמו ו/או בכושר ההחזר שלו ו/או בתשואה על ההון העצמי לפי העניין.

קראו מה הלקוחות שלנו מספרים עלינו

למה איתנו?

לסיכום – לקבל ייעוץ עסקי או כלכלי זה חשוב אבל לקבל אותו באופן אפקטיבי וקונסטרוקטיבי זה הכרחי.
אין עסק, יזם או משקיע שיכולים להתעלם מכך ותמיד מומלץ להגיע אלינו. אנחנו הטובים ביותר! נסו ותיווכחו!

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו לתיאום פגישת הכוונה והיכרות ללא עלות וללא התחייבות כי אנו בטוחים בהצלחה המשותפת

גיוס משקיעים

גיוס משקיעים

Envirogreen – גיוס משקיעים אתם תסמנו לנו את המטרה – אנחנו נראה לכם את הדרך על מנת לגייס משקיעים נדרש

קרא עוד »