הבדלים בין חברות ייעוץ עסקי ליועצים עסקיים פרטיים

הקדמה

יועצים עסקיים בחברות יעוץ ויועצים עסקיים פרטיים הם למעשה אותם הישויות מבחינה מקצועית כוללת, אך בשל ההבדל בגודל שבין חברות ייעוץ עסקי ליועץ עסקי פרטי, ישנם מספר הבדלים שבתנאים מסוימים עשויים להיות מהותיים. ככלל, יש חשיבות לקשר אישי שבין יועץ ליזם או במקרה של חברה בין בעליה ליזם. ליועצים פרטיים בדרך כלל יתרון בעניין זה. לצרכי מס חברה היא ישות נפרדת ויועץ עסקי הוא בדרך כלל עוסק מורשה. עניין המס הוא עניין שולי, אך עניין הגודל ומידת כיסוי תחומי הייעוץ או הקשרים שיש לחברות בשווקים הם משמעותיים בפרויקטים מורכבים או גדולים יחסית.

יתרונות חברות ייעוץ עסקי

 1. חברות ייעוץ עסקי זוכות ביתרון הגודל. חברות ייעוץ עסקי מעסיקות מספר עובדים גבוה יחסית לעומת עסק עצמאי או יועץ עסקי בודד. סיבת ההתאגדות כחברה נובעת בד"כ ממחזור מכירות גבוה יחסית ו/או מספר פרויקטים גבוה יותר בשל יכולת חברת הייעוץ לחלק מספר רב של פרויקטים לעובדים לפי תחומים. עובדה זו מאפשרת רמת קשרים גבוהה יותר עם גורמים במשק (לרבות גיוס משקיעים), יכולת מימוש מסקנות וקבלת החלטות.
 2. חברות ייעוץ עסקי, עשויות לאפשר לכל עובד להתמחות בתחומים מסוימים ועשויות לחלק את תחומי התמחויות לתת תחומים. כדוגמא ניקח את תחום הבניה. ישנם יועצים לתמחיר עלויות, יועצים לתחום הפיננסי כגון ניהול תזרים מזומנים, משא ומתן מול בנקים, גיוס משקיעים, יועצים לרשויות וועדות בניה וכדומה. כמו כן חברות ייעוץ עסקי מסוגלות להעמיד באופן נפרד עובדים לכל פרויקט בניה בנפרד. זהו יתרון שנובע בדרך כלל מגודלה של חברת הייעוץ ומספר העובדים המתמחים ובכך לשפר את טיב השירות שניתן ליזם.
 3. חברות ייעוץ עסקי מעסיקות עובדים בשכר. שכר העובד בהנחה כי הוא קבוע, מאפשר לעובד לפעול בנחת ורגיעה וללא תלות במספר הפרויקטים או המחזור שהוא מצליח לייצר ולהתמקד בתחום הייעוץ שלו בלבד, מבלי לדאוג לפרויקטים נוספים.
 4. לחברות יכולת גבוהה יותר במיצוב וצבירת מוניטין. ככל שהחברה גדולה יותר ועם תקציבי פרסום, היא פונה ליותר לקוחות עסקיים והמשמעות היא בסיס נצבר של קהל לקוחות רב וסינון של לקוחות נבחרים, מה שמאפשר בסופו של דבר מערכת קשרים טובה ועניפה ביחס ליועצים פרטיים, הנאלצים לעיתים לקבל עבודות באיכות נמוכה יותר בשל אילוצים.
 5. צבירת ידע – בשל מגוון התחומים והידע, חברות מסוגלות לצבור ידע ולנתח אותו באופן כמותי וסטטיסטי טוב יותר ולהפוך בסופו של דבר למקור למידע עסקי טוב מאלה של היועצים העסקיים הפרטניים.
 6. חלק מחברות ייעוץ עסקי הן שלוחות של משרדי רואי חשבון, עובדה המאפשרת היזון הדדי בין תחום הביקורת, הנהלת חשבונות והייעוץ העסקי גם ברמה המקצועית וגם ברמת המיצוב והמוניטין. במידה וחברת יעוץ אינה מגיעה מתחום ראיית החשבון, היא בדרך כלל משתפת פעולה עם משרדי רואי חשבון ובאופן דומה, מסוגלת ליצר קשרים הדוקים עם יועצים מתחומים אחרים.
 7. המשכיות – חברות בעלות יכולת גבוהה יותר להמשיך את היעוץ העסקי שניתן בתחום מסוים ולעבור לתחום אחר בנשימה אחת מאחר וכמות העובדים והתמחותם מאפשרת זו. בשונה מיועץ עסקי המתמחה בתחום נקודתי, זה עניין מהותי כאשר על הפרק פרויקט מורכב הכולל מספר שלבים.
 8. כושר פיננסי – חברות יעוץ מסוגלות לטפל בפרויקטים שבהם ההון החוזר או המועד עד לקבלת התשלום רחוק יחסית כגון ייעוץ לגופים ממשלתיים, לעומת יועצים פרטיים שמתקשים בכך בשל יכולותיהם הפיננסיות.
לסיכום – לחברות יעוץ בד"כ פרויקטים איכותיים יותר ומורכבים, עובדים מתמחים בתחומים שונים ומחזורים גבוהים ביחס ליועץ עסקי פרטי ולכן יכולותיה לסיוע לעסקים טוב יותר, למרות שאין הכרח שאכן הדברים כך מאחר והכל תלוי בטיב המילוי וסוג היעוץ שנדרש.

יתרונות יועץ עסקי הפרטי

 1. יועץ פרטי הוא בד"כ זאב בודד שמתמחה בענפים ותחומים מסוימים. למרות שתחומי עיסוקו פחות נרחבים מאלו של חברות ומאחר וההתמחויות שלו נקודתיות, ביכולתו ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם היזם להבדיל מחברה שבה היזם עובר מיועץ אחד למשנהו על פי תחומי ההתמחות של היועצים השכירים.
 2. יועץ עסקי למרות שמתמחה נקודתית, מסוגל להגיע לרמות ידע הגבוהות לעיתים מאלו של יועצים עסקיים בחברות יעוץ. אין לכך מסמרות, אך חברות יעוץ בדרך כלל מעסיקות עובדים שכירים פחות מנוסים לעומת יועץ עסקי שצובר ותק עצמי במשך שנות עבודה רבות בתחום. בעוד שיועצים עסקיים מחליפים מקומות עבודה, יועץ עסקי פרטי, בדרך כלל עובד מספר שנים ועוסק באותם התחומים ללא החלפת מקום העבודה.
 3. יועץ עסקי מסוגל להעביר את הנקודות הרלבנטיות למקבלי ההחלטות באופן אישי ואפקטיבי. חברות יעוץ פועלות באופן של מנהל פרויקט שמתחתיו יועצים עסקיים. טיב השירות תלוי ביכולת של מנהל פרויקט לקבל מצד אחד את מסקנותיהם של היועצים מתחתיו ומצד שני להעביר אותם לאחר בדיקה וניתוח ליזם.
 4. יועץ פרטי גמיש יותר מבחינת זמן. חברות יעוץ נדרשות להעסיק עובדים במספר פרויקטים שונים ורבים יחסית ולכן לוח הזמנים שלהם צפוף. יועץ פרטי מתמקד במספר פרויקטים קטן ולכן לוח הזמנים שלו נגיש יותר ליזם שעשוי לקבל שעות איכות רבות יותר.
 5. יועץ פרטי, בדרך כלל מעביר את מסקנותיו באופן ישיר ליזם. מספר המשימות הרב יחסית של מנהל פרויקט בחברה, עשויות לגרום לו לאבד קשר או להגדיל את הסיכוי לטעות בהסקת המסקנות ולפגום באיכותן.
 6. בשל אחריות תאגידית של חברות ייעוץ עסקי, מנהליה שמים לעיתים את נפשם בכפם של עובדים פחות מנוסים מאחר ואין ביכולתם לעקוב אחר כל פרויקט ופרויקט. במידה ויש רצון לבדיקה שוטפת להבטחת האיכות, נגרמים עכובים ורצף היעוץ עשוי להיקטע.
 7. טיפול במשימות שוטפות – יועץ עסקי בעל זמינות רבה יחסית לחברות יעוץ. כאשר חברה נדרשת לתקן ולבדוק את עצמה, היא בדרך כלל מעבירה את המשימות לגורמים שאינם תמיד זמינים עבור הפרויקט. לסוגיה זו חשיבות כאשר ישנן משימות שוטפות רבות שאינן קשורות בהכרח לייעוץ אסטרטגי עסקי כולל.

תעריפים חברות ייעוץ עסקי VS יועץ עסקי פרטי

בדרך כלל, חברות גובות תעריפים גבוהים יחסית מאלו של היועץ הפרטי בין אם לשעה או גלובלי. מצד שני, יועצים בחברות (שכירים) מיומנים פחות בדרך כלל מיועץ עסקי מנוסה. הסיבה לתעריפים גבוהים יחסית, נעוצה במנגנון יצור ההכנסות של חברות יעוץ לעומת אלו של יועץ עסקי פרטי. לחברות יש תקציבי פרסום, שכר מנהלים, מנהלי פרויקטים והוצאות שבדרך כלל אין ליועץ פרטי עצמאי. מסיבה זו כושר המיקוח של יזמים מול חברות הוא בדרך כלל נמוך יותר ולא כל פרויקט קטן, אפשרי מבחינת חברות ייעוץ.

לסיכום

פרויקטים מורכבים, שנמשכים זמן רב יחסית עם מערך רב תחומי או מערכתי מתאימים בדרך כלל לחברות שלהן מספר עובדים. פרויקטים שדורשים את היועץ לזמינות מירבית ובהתמחות נקודתית למשך תקופות זמן קצרות מתאימות יותר ליועצים עסקיים ופרטיים. היזם צריך להגדיר את משימות היעוץ באופן המפורט ביותר ולהחליט בהתאם לרשום במאמר זה מה עדיף מבחינתו. בכל מקרה אין תחליף לקשר טוב של היזם עם היועצים, בין אם פרטיים או חברות ובהנחה כי קיימת התמחות בנושאים שבגינם נדרש הייעוץ. ההבדל נעוץ באופי הפרויקט, המשאבים והמשימות הנדרשות.
יועץ עסקי - Envirogreen

מרבית העסקים בישראל נסגרים בטווח של 5 שנים - למרות שחלקם רווחיים. הסיבה העיקרית היא בעיות מימון והשקעות נדרשות!!

התקשרו עכשיו או השאירו פרטים לקביעת פגישת היכרות למינוף העסק!