יועץ עסקי - Envirogreen

Envirogreen - חברה לייעוץ פיננסי כלכלי ועסקי - אנו מתחייבים לשיפור התוצאות העסקיות!

אתם תסמנו לנו את המטרה - אנחנו נראה לכם את הדרך

ייעוץ פיננסי לעסקים הוא עניין למקצוענים או לחברה שלנו. יעוץ פיננסי, אין משמעותו מימון דווקא, אלא מה נדרש לעסק מבחינה כספית ו/או פיננסית ומהן הסיבות המנחות לקבלת ההחלטות בתחום.
יעוץ פיננסי יכול להיות קשור לבניית תזרימי מזומנים שאנו מומחים בהכנתו, הבנת הסיבות שבקשיים מימוניים וגיוס כספים נוסף כתוצאה מהמסקנות שנגיע אליהם.
יעוץ פיננסי יכול להתנהל גם במישור המשפחתי. בדיקת הוצאות המשפחה מתוך סך ההכנסות בדיקה הדורשת ניתוח מעמיק וסיווג הוצאות נכון. כלומר מתוך סך התקציב יש לבחון את מערכת קבלת ההחלטות על סמך סיווג ההוצאות בדיוק באותו האופן שבו זה נבחן עסק.
הנסיון והיחס האישי הרב שלנו, המומחיות שבניתוח נתונים, מבטיחה לכם שבאינווירוגרין תקבלו את התשובות לכל השאלות וגם פתרונות מעשיים.

למה איתנו?

  • מודלים כלכליים – לא רעיונות מופשטים!
  • בדיקות אמפיריות לבדיקת המודלים הכלכליים!
  • כימות של רמות הסיכון ותחזיות עסקיות מדויקות!
  • מסייעים בשטח להגשמת התחזיות!
  • יחס אישי וסבלני!
  • עובדים עם כל סוגי היועצים! טובת העסק היא מול עינינו!

לסיכום – לקבל ייעוץ עסקי או כלכלי זה חשוב אבל לקבל אותו באופן אפקטיבי וקונסטרוקטיבי זה הכרחי.
אין עסק, יזם או משקיע שיכולים להתעלם מכך ותמיד מומלץ להגיע אלינו. אנחנו הטובים ביותר! נסו ותיווכחו!

ייעוץ פיננסי לעסקים / יועץ פיננסי - מה משמעותו?

יועץ פיננסי – הגדרה

ייעוץ פיננסי מתייחס לחלק התוצאתי מוניטרי של פעילויות מסוגים שונים ומגוונים כדוגמת פעילות עסקית, השקעות הון, ניהול תזרימי מזומנים, תחום הפנסיה, בנקאות, ביטוח וכדומה.
הדגש הוא מוניטרי (כספי) ומורכב מכל מה שעשוי להניב רווח או הפסד בין אם בהווה או בעתיד ברמה הכספית (מוניטרית).
ייעוץ כלכלי הוא תחום שונה ומטרתו בניית מודלים כלכליים המבטאים אירועים מסוגים שונים כדוגמת עסקיים, סוציואקונומיים, כלל משקיים וכדומה.
ייעוץ עסקי עוסק בכלל הפונקציות העסקיות לרבות ליווי שוטף ואילו תחום ייעוץ אסטרטגי עוסק בעיקר בתחום המערך השיווקי והתפעולי של העסק ברמה המערכתית במטרה להגדיל את נתח השוק ו/או הרווחים של העסק תוך שימוש במידע תחרותי.

מה מטרת ייעוץ פיננסי

כפי שמוגדר לעייל, התחום הפיננסי יכול להיות קשור הן לרמת הפרט, רמת המשפחה, רמת העסק, רמת המשק וכל מה שקשור לעניין מוניטרי תוצאתי.
כאשר יועץ פיננסי מעניק שירותים לעסק, הוא מתמקד בתוצאות כספיות שמניב העסק, הפיקוח והבקרה של התחום הכספי.
ניקח לדוגמא את תזרים המזומנים, ניהול תיק ההשקעות (נוסטרו) של מוסדות פיננסיים, ייעוץ בתחום הפנסיוני לעובדים, השלכות כספיות של תמחיר מוצרים וכדומה.
לשם המחשה, יעוץ פיננסי שונה ממצב שבו מהנדס מחשב את עלויות של מוצר מסוים מאחר והוא מבצע מדידות הנוגעות לזמן היצור, תפעול המכירות, עלות העבודה הישירה והעקיפה וכדומה.
היועץ הפיננסי יעשה שימוש בחישובי המהנדס וישליך מכאן על הרמה התוצאתית של כלל העסק וכיצד תמחיר זה משפיע על הדוחות התוצאתיים ו/או על המשתנים הקשורים לתחום המוניטרי. 
בתחום הייעוץ ישנו שילוב נוסף כדוגמת הייעוץ העסקי עם הפיננסי.
ניקח דוגמא בה יועץ עסקי או אסטרטגי עורכים סקר שוק הנוגע להחדרת מוצר מסוים לשוק.
מסקנות היועץ העסקי או האסטרטגי נוגעות לגידול במכירות ואילו היועץ הפיננסי יטפל בתוצאות הכספיות או פיננסיות של המהלך.

דוגמא נוספת היא מתחום הבנקאות.
נניח כי ההתרחבות שמצוינת לעיל, מחייבת לקיחת הלוואות.
היועץ הפיננסי יטפל במקורות המימון העדיפים לעסק וכיצד ההלוואות ישפיעו על שורת הרווח הסופי.
כמו כן, יועץ פיננסי יהיה זה שיערוך אנליטי כספי לגבי השווי עבור המשקיעים במיזם ללא תלות בהערכת שווי שנערכת בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חברות.

יועץ פיננסי – בלבול מושגים

יועצים רבים מתייחסים לייעוץ עסקי, יעוץ אסטרטגי ויעוץ כלכלי כאל תחום הקשור לפיננסים.
למרות שבסופו של דבר הם באים לידי ביטוי בתוצאות מוניטריות, תחומי ההתמחות שונים במהותם.
מומלץ להגדיר את ההבדל בין ההתמחויות או העיסוקים על מנת להימנע ממצב שבו אדם שאינו בקיא בתחום הפיננסים, יספק שירותי ייעוץ בתחום זה לעסקים או חברות כאשר מהות השרות הנדרש שונה בתכלית.

חשיבות התחום הפיננסי

רוב בעלי העסקים ובעלי העניין בתחום העסקי, מעוניינים לטפל בשורת הרווח.
כאשר יועץ כלכלי, מכין מודל שווי לחברה הוא לוקח בחשבון את ריביות ההיוון כנתון של שוק ההון וגישתו היא כללית ומושתתת על הנחות מסוימות שאינן קשורות בהכרח למשקיע מסוים.
יועץ פיננסי שיקבל את מודל השווי לניתוח יבדוק אותו בצורה שונה ויעשה שימוש בנתוני המשקיעים אותם הוא מייצג על מנת לקבל את התוצאה הפיננסית הנכונה מבחינתם.
נניח לדוגמא מודל שווי שמניח ריבית היוון (המורכבת משיעור הסיכון ותשואה) של 15% לשנה.
כלומר המשקיעים צפויים לתשואה גולמית ממוצעת של 15% לשנה על הכסף המושקע בעסק.
יועץ פיננסי מנתח את תיק ההשקעות של המשקיעים במיזם (מלבד הבדיקה הנוכחית).
מאחר ולכל משקיע יש רמת סיכון קיימת ומועדפת, סביר להניח כי התוצאה הפיננסית הסופית של שווי המיזם תהיה שונה משל המודל הכלכלי ותותאם למשקיעים עצמם.
לדוגמא שיעור ריבית ההיוון של היועץ הפיננסי תעמוד על 30% בגלל הנתונים הייחודיים של המשקיעים, מה שבהכרח משנה את השווי עבור אותם משקיעים.

מדיניות פיסקלית ומוניטרית

מדיניות פיסקלית –

מתייחסת לניהול תקציב הוצאות והכנסות של הממשלה שאמנם באה לידי ביטוי במונחים כספיים אך מקורה בנתוני הייצור ובמשאבי המשק (מונחי תוצר).
לדוגמא ניקח תקציב הוצאה ציבורית בתחום ההשקעות.
הממשלה מחליטה על השקעות בתחום מיזמים טכנולוגים רפואיים ולשם כך מקצה תקציב עידוד לעסקים הפועלים בתחום.
את פירות ההשקעה במונחים של תוצר, יראה המשק לאחר תקופה שבה ההשקעות יתממשו באופן של יצירת מקומות עבודה חדשים, רווחה משקית וכלכלית, השקעות נוספות בתחומים נוספים שמקורם ברווחי המיזמים וכדומה. מכאן שהתחום הפיסקלי מתבטא בעיקר במונחי תוצר או במונחים ריאלים.

מדיניות מוניטרית –

מטפלת במשתנים העשויים להשפיע על המשק מבחינה כספית בלבד וקשורה לכמות הכסף, שערי החליפין ושערי הריבית.
מדיניות מוניטרית תפקידה להבטיח מדיניות מוניטרית תקינה כדי להגן על הכלכלה במונחי תוצר והיא חלק מהתחום הפיננסי. 

ניקח לדוגמא את שערי הריבית.
במידה ובנק ישראל יעלה את שער הריבית הבסיסי במשק, שערי הריבית הבנקאיים והמוסדיים יעלו, ההשקעות יקטנו, הצריכה תקטן ושיעור החיסכון מההכנסה הפנויה יעלה.
כלומר, במידה ושערי הריבית יעלו, אנו צפויים להשפעה מרסנת על הפעילות הכלכלית המשקית.
מצד שני ובמקביל, במידה והממשלה נוקטת במדיניות פיסקלית מרחיבה מבחינת תקציבי ההשקעות במשק הן בתשתיות והן בעידוד הכלכלה, עשויה להיות להם השפעה מרחיבה ולא מרסנת כך שתיאום אופטימלי בין המדיניות המוניטרית למדיניות הפיסקלית היא עניין מכריע בריסון מגמות לא רצויות ועידוד מגמות רצויות.

נשאלת השאלה מדוע הקורא צריך להבין את ההבדל בין המדיניות הפיסקלית למוניטרית.
הסיבה היא שזוהי דוגמא להבדל שבין ייעוץ פיננסי לשאר תחומי הייעוץ כגון יעוץ כלכלי, עסקי אסטרטגי וכדומה העוסקים במשתנים ראליים 
לכן, התחום הפיננסי מטפל בעניינים מוניטריים ואילו תחומים רבים מטופלים באופן ראלי כאשר העניין הכספי מבחינתם הוא לשם המדידה בלבד.
יועצים פיננסיים בתחום העסקי עוסקים בעניין הכספי בדומה למדיניות המוניטרית הממשלתית אם כי בתחומים רבים אחרים מלבד אלו המטופלים ברמה הממשלתית-ציבורית.

ייעוץ פיננסי – סיכום

ייעוץ פיננסי הוא תחום שונה וכל המתיימר לקרוא לעצמו יועץ פיננסי, רצוי שיבין במה זה כרוך.
ערבוב המושגים עלול להטעות את מזמיני השירות למרות שכוונתם היא שונה בתכלית.
אנו מקווים כי במאמר זה הצלחנו לשפוך אור על ההבדל בין סוגי הייעוץ השונים, בעיקר בנוגע לתחום הייעוץ הפיננסי והצורך לבחור יועץ שמתאים לתחום שבו נדרש השירות. 

קראו מה הלקוחות שלנו מספרים עלינו

השאירו פרטים או התקשרו עכשיו לתיאום פגישת הכוונה והיכרות ללא עלות וללא התחייבות כי אנו בטוחים בהצלחה המשותפת