דוגמא לחישוב ריבית היוון לפי מודל קאולי

ערכנו דוגמא לחברה שנסקרה במשך כ – 12 שנים. מאפייני החברה הם כאלה שמחזורי המכירות הצמודים לאינפלציה מצביעים על חוסר יציבות מבחינת הרווח העלויות השוטפות והמכירות, כאשר ה – EBIDATA של החברה הוא עם תנודות רבות. השאלה כאן כיצד להעריך את ריבית הסיכון וההיוון על מנת לקבל הערכה מדויקת יחסית על שווי החברה מנקודת ראות […]

בדיקת יחסים פיננסים ומודל קאולי

כאשר בודקים איתנות חברה ויכולתה לעמוד במשברים פיננסיים, אנו נדרשים לבחון יחסים פיננסיים שיתנו תמונת מצב לגבי האיתנות הפיננסית מצד אחד, ומצד שני לבחון כיצד יחסים אלו משפיעים על רמת הסיכון באופן כמותי ומדיד באמצעות שימוש במודל קאולי לשם הערכת העלייה ברמת הסיכון, בהשלכה על קביעת שווי לפי שיטת היוון התזרים המזומנים או המכפילים.   יחסים […]

היטל השבחה

היטל השבחה רקע מקור היטל ההשבחה הוא התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה 1965. ההיטל מחוייב על ידי הרשות המקומית, בעת מימוש זכויות במקרקעין (כלומר קבלת היתר בניה על סמך תוכנית תב"ע), הכוללים הקלה לשימוש במקרקעין או התרת שימוש חורג בה. רשויות מעונינות להעלות את ערך נכסיהם ואת שיעור גביית המיסים כך שסך השטחים יעלה ושהם […]

ההבדלים שבין תמ"א 38/2 ופינוי בינוי

  ההבדלים שבין תמ"א 38/2 ופינוי בינוי רקע תוכנית מתאר ארצית 38 נועדה במקור לחזק בנינים הנמצאים בסיכון גבוה להתמוטטות בקרות רעידת אדמה. לתוכנית הנוכחית נוספו שינויים ותיקונים. קיים המסלול הרגיל של חיזוק מבנים וקיים מסלול של הריסה ובנייה מחדש שנקראת תמ"א 38/2 השונה מפרויקטים של פינוי בינוי שלא במסגרת התמ"א. הבדלים עיקריים להלן מספר […]

השפעת התמ"א על מחירי הדיור

הקשר בין היצע התמ"א בתכנון, בביצוע ואכלוס בקביעת מחירי הדיור   רקע שאלה המטרידה תושבים נוגעת לכדאיות פרויקט התמ"א. סביר להניח כי יזמים וקבלנים מבצעים, מעוניינים בביצוע אך נשאלת השאלה האם פרויקט התמ"א אכן יביא לעלייה במחירי הדירות? על שאלה זו אנסה לענות תוך הבאת דוגמאות. התחדשות עירונית התחדשות עירונית היא שילוב בין מסחר, בילוי […]

Purchase Taxation under the Israeli Land Law

Purchase Taxation under the Israeli Land Law   Buying a Real Estate Property in Israel In order to buy a property in Israel there are several issues that the buyer has to tackle with. The first is the purchasing tax that every real estate property subjects to. Anyhow there are certain types of buyers under […]

Capital Gains Taxation under the Israeli Land Law

Types of tax – background There are several tax types that each property seller has to face. The first one derives from upgrading the construction permits (municipal reclamation permits), issued through the municipalities and the other type is for the rise in the asset’s price which create actual gains linked (subtract) to consumer/construction price indexes. […]

Reclamation of Municipal Tax

Background The source of this tax is the third annex of the construction law of 1965. This levy is due to municipalities where the asset’s location is under their jurisdiction. Practically the due date of paying this tax is when rights of the asset are transferred to a new owner or in cases of liquidity […]

Investments in USA’s commercial assets as an alternative to investments in Israel

background The new tax charges in Israel scare away real estate investors, while commercial real estate investments on the other hand give higher returns than investments in Israel. In addition, investment in USA’s commercial assets are relatively attractive, and in this article, we will try to shed light on the reasons for it. Yield Real […]

השקעה בבית מלון יוקרתי

  השקעה בתחום התיירות, בית מלון חדש מהמפוארים בארץ. בוצעה הערכת שווי עבור המלון. ניתן לעיין בה כפוף להסכם סודיות. לחץ כאן לצפייה במצגת  

השפעות בתחום המיסוי על הכלכלה

רקע בחודשים ובשנים האחרונות בפרט, אנו עדים לתמורות מהותיות במיסוי הנדל"ן במשק. לעצם השינוי או חוסר היציבות שבמדיניות המיסוי ישנה חשיבות מכרעת הרבה מעבר משיעורי המס עצמם. כדי להבין את המשמעות של מיסוי, נדרש להבין מדוע ממסים את אזרחי המדינה. ישנם שירותים שאינם תלויים ברצון הפרט מאחר ופרטים הינם אינטרסנטיים. לדוגמא: שירותים בתחומי הביטחון, התשתיות […]

Northern Hotel Investment in Israel

An investment in the Tourism industry. One of the most luxurious hotels in Israel is being built. There is a worth valuation which can be sent under a none-disclosure agreement. Click here to view the file

הטעות וההזדמנות של חוק העדר

הקדמה המאמר על חוק העדר דן בסוגיה האם כדאי לנו לפעול כמו כולם או ללכת בניגוד לזרם. חוק העדר למרות ההקשר הלכאורה המוני שלו, יש לו הסבר והוא בעיקר פועל מתוך איסטינקטים ראשוניים. כאשר הקהילה חשה בסכנה, כולם מתאגדים ופועלים באופן זהה בדומה לעדר בעלי חיים מעולם הטבע להגדלת הסיכויים להשרדות העדר מאחר ואינם בנויים […]

ניהול פרויקטים – מדוע זה מאוד משמעותי?

הקדמה פרויקט הוא משימה או סדרת משימות בטווח זמן מוגדר, במגרת פעילות עסקית קיימת או חדשה. לדוגמא: עסק קיים שעוסק בתחום הבניה מעוניין להתחיל בבניה חדשה שתוגדר כפרויקט לתקופת זמן של עד 5 שנים באזור נתון ועם מאפיינים מסוימים. מספר עבודות בניה המוגדרות כפרויקטים מהווה את הפעילות העסקית של כלל החברה. הגדרת פרויקטים בתחומים וענפים […]

פיתוח עסקי – תוכנית עסקית ואסטרטגית

פיתוח עסקי

הקדמה קצרה להסבר מה המשמעות של פיתוח עסקי פיתוח עסקי – כאשר רוצים לקדם את העסק להרחבת הפעילות בתחומים קיימים או תחומים נוספים, צריך לקחת בחשבון מכלול פעולות המתבססות על המשאבים הקיימים של העסק ועל משאבים נוספים שיש להשיג. כבר במשפט הפתיחה חלק מהשאלות מתעוררות. פיתוח עסקי הוא עניין מורכב ולמרות המילה המרשימה הזו, היא […]

מחירי הנדל"ן והקשר לתמריצים חיוביים או שליליים

רקע כללי ישראל חווה מידי פעם תנודות במחירי הנדל"ן, אך בטווח הארוך חוותה עלייה משמעותית. אנו יכולים לדמיין מדוע: כאשר מדינת ישראל עם כמה מאות אלפי יהודים בימיה הראשונים ועם סיכויים רעועים לשרוד,הפכה לאחת המדינות החזקות במזרח התיכון עם אחת מהכלכלות החזקות ביותר וצבא חזק שיכול לאבטח אותה מפני אויביה חסרי המנוח. סביר לחשוב כי […]

אסטרטגיה עסקית – הזדמנויות בתחום הבינוי

הזדמנויות בתחום הבינוי א. הקדמה בשנים האחרונות אנו עדים למגמת שינוי ביעוד הבניה. החל משנת 2017 חלה האטה בגידול של בניה למגורים ביחס לשנים קודמות ואילו מבחינת משרדים אנו רואים עליה בגידול. בנוסף התפלגות מספר החדרים בבניה החדשה מראה שעיקר הבניה היא של 4-5 חדרים, מה שמצביע על כך שקבלנים ויזמים פונים לחתך אמיד יחסית […]

Trends of Dwelling in Israel- positive versus negative incentives

Background Israel had experienced short terms of real estate price fluctuations but long terms of rising. We can imagine why: When the state of Israel with a few hundred’s of thousands of Jews in its dawn and a very shaky odds for surviving, is now one of the powerful nations in the Middle East with […]

מודל "קאולי" לבדיקת כדאיות עסקית

בדיקת כדאיות עסקית

בדיקת כדאיות עסקית: מודל כלכלי – עסקי "קאולי" לחיזוי הצלחה עסקית כיצד ניגש לבצע בדיקת כדאיות עסקית במאמר מוצג מודל אינטואיטיבי-עסקי המושתת מנקודת ראות יועץ עסקי ו/או יזם שיעזור לבדיקת כדאיות עסקית.לעיתים תנאי שוק אובייקטיביים מונעים מאיתנו לממש רעיון עסקי מצד אחד ויכולות הארגון עצמו גם הם עשויים לעורר קשיים. למרות שבדיקת כדאיות בדרך כלל נעשית […]

מבחני רגישות של התוכנית עסקית

מבחני הרגישות של התוכנית עסקית בהכנת תוכנית עסקית מניחים הנחות שעל פיהן בונים את התחזית העסקית שכוללת דוחות רווח והפסד חזויים, תזרים מזומנים חזוי, מאזנים עתידיים וכדומה.מצד שני נשאלת השאלה כיצד התחזית העסקית הרשומה לעייל משתנה כאשר אחת מההנחות או יותר אינן מתקיימות או מקבלות ערך אחר. זוהי שאלה משמעותית וקיימות שיטות לחישוב תחזית עסקית […]

תוכנית עסקית – יתרונות וחסרונות

תוכנית עסקית

מדוע מכינים תוכנית עסקית? תוכנית עסקית מכינים כאשר נדרש בדיקת רעיון עסקי או הצגה קונספטואלית ופיננסית של מה שצפוי בעתיד. בשלב ראשון לאחר שמודעים לעצם הצורך שבהכנת התוכנית העסקית, נדרש להגדיר מיהם צרכני התוכנית. ייתכן ויש כוונה להציג תוכנית למשקיעים או מוסדות מימון אחרים שיאמצו את הרעיון העסקי ויהיו מוכנים להשקיע בו או להלוות לו […]

מימון לעסקים / משקיעים לעסקים – סיכון מול סיכוי

מימון לעסקים

מימון לעסקים – עסקים וחברות עומדים בפני דילמה האם להלוות כספים ממקורות חיצוניים או להשקיע מהונם האישי. השאלה היא מורכבת ועדיין יש לבחור את מקור המימון עצמו.לשם המחשה נניח כי אנו עומדים לפני פרויקט בנייה גדול.גם אם נממן את הפרויקט בשיעור של 25% ממקורות החברה, עדיין נידרש למימון נוסף של 75% מהוצאות הפרויקט והשאלה היא […]

הזדמנויות עסקיות – ענפיות

הזדמנויות עסקיות

א. הקדמה – הזדמנויות עסקיות יזמים מחפשים הזדמנויות עסקיות ולשם כך הם צריכים לערוך מחקרים ולבחון אלו תחומים רלבנטיים לגביהם.יש שנמצאים בענף מסויים ורוצים לאתר הזדמנות עסקית בענף ויש המעוניינים לאתר את אותן הזדמנויות בענפים אחרים. השאלה שתיבחן כאן כיצד מבצעים הערכה עסקית בתחום מסויים ועונים על השאלה אם כדאי להשקיע בו. ב. איתור ענפים […]

התחדשות עירונית – מודל תחבורה

עיבוי עירוני

א. הקדמה בניה לגובה ותוספת דירות או עיבוי עירוני, הינה תופעה רווחת בערי ישראל ובעיקר באזור המרכז. קיימות סוגיות מהותיות שמשמעותן רווחה ציבורית הנוגעות לצפיפות, חינוך, תשתיות, בריאות ותחבורה. למרות הצורך שבחיזוק מבנים במקרה של רעידות אדמה כדוגמת תמ"א 38, איכות החיים עלולה להנזק מכך. במאמר זה נביא את הסוגיות הרלבנטיות ונציג מודלים כלכליים על […]

עשרה טיפים לניהול עסק

טיפים לניהול עסק

10 טיפים לניהול עסק הקדמה בסקירה זו, נגיש מספר טיפים לניהול עסק שבמידה ותיישמו אותם תחוו צמיחה עם סיכויים גבוהים יותר. טיפים אלו אינם תחליף לבדיקה מעמיקה ויסודית באמצעות יועץ עסקי או באופן עצמאי, אך במידה וישמרו הכללים המוצגים, הסיכוי להצלחה יעלה. עסק מורכב מאלמנטים של ציוד, נכסים, מלאי, עבודה ומימון.ישנם עסקים מתחום התעשייה שחלק הציוד […]

עשרה טיפים לניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים – הקדמה ניהול תזרים מזומנים הוא תוצאה של החלטות עסקיות ופיננסיות שאנו לוקחים. לעתים באמצעות ליווי של יועץ עסקי ולעתים באופן עצמאי. בין אם זה עסק גדול או קטן ואפילו תא משפחתי. כלומר, כאשר מחליטים לרכוש מוצר או שרות ו/או לקבל הכנסות מגורם כלשהוא בין אם זה בידנו או לא, עדיין ההשלכות […]

הבדלים בין חברות ייעוץ עסקי ליועצים עסקיים פרטיים

חברות ייעוץ עסקי

הקדמה יועצים עסקיים בחברות יעוץ ויועצים עסקיים פרטיים הם למעשה אותם הישויות מבחינה מקצועית כוללת, אך בשל ההבדל בגודל שבין חברות ייעוץ עסקי ליועץ עסקי פרטי, ישנם מספר הבדלים שבתנאים מסוימים עשויים להיות מהותיים. ככלל, יש חשיבות לקשר אישי שבין יועץ ליזם או במקרה של חברה בין בעליה ליזם. ליועצים פרטיים בדרך כלל יתרון בעניין […]

השגת יעדים עסקיים באמצעות מטרות

השגת יעדים עסקיים באמצעות מטרות

הקדמה על מנת לנתח במדויק ולהבהיר, ראשית צריכים להבדיל בין מטרות ליעדים עסקיים.יעדים עסקיים הם יעד סופי שאליו מכוונים מקבלי ההחלטות.אופיים נקוב כנתון, לעומת מטרות שמתאפיינות כאוסף משימות עם תכלית מוגדרת על פי היעד העסקי והם תפעוליות במהותן. לדוגמא: נניח כי היעד של העסק הוא הגדלת נתח השוק, ולכן נקבעו מספר מטרות שיש להשיגן על […]

תוכנית אסטרטגית

תוכנית אסטרטגית

תוכנית אסטרטגית – כיצד מכינים והאם זה פשוט? א. הקדמה במאמרים קודמים הבחנו בין תוכנית עסקית לתוכנית אסטרטגית.התוכנית העסקית כוללת הערכת כדאיות כלכלית ותחזית פיננסית של המיזם ומיועדת למספר קהלים אפשריים כגון: משקיעים, צרכים פנימיים, בנקים, עובדים, לקוחות, ספקים וכדומה, כאשר לכל קהל יעד אופן ההצגה הוא שונה.התוכנית האסטרטגית מיועדת בדרך כלל לצרכים פנימיים והיא […]

Cowley’s Model for predicting a business success

בדיקת כדאיות עסקית

introduction The article presents an intuitive business model based on the concept of the entrepreneur and/or business or economic consultant. Sometimes objective market conditions prevent us from realizing a business idea on the one hand and internal capabilities on the other hand, that may create difficulties. Although a feasibility study is usually carried out through […]

How to identify business opportunities

הזדמנויות עסקיות

A. introduction A business opportunity is a basic concept that means getting a deal at an attractive price relatively to market prices. On the part of the buyers, business opportunities will be expressed as low purchase prices and from the seller's perspective relatively high prices. The question arises how to locate a business opportunity. The […]

ייעוץ עסקי ליזמים – אבני דרך והתמודדות

ייעוץ עסקי ליזמים

Envirogreen – ייעוץ עסקי ליזמים, אנו מתחייבים לשיפור התוצאות העסקיות! אתם תסמנו לנו את המטרה – אנחנו נראה לכם את הדרך חברת אינווירוגרין מלווה יזמים בענפים ותחומים שונים ומבצעת ייעוץ עסקי.הנסיון הרב שצברנו הן בתחום המשפטי, הכלכלי הפיננסי והאסטרטגי, מאפשר לנו לבחון כל תחום באופן פרטני ולאפשר ליזם לקבל תמונה מציאותית של ההזדמנויות והסיכונים העומדים […]

5 טיפים לניהול נוכחות עסקית באינטרנט

בעבר הלא רחוק, מרבית הפעילות השיווקית של עסקים נעשתה בעולם הפיזי. כיום, מרביתה עסקים משקיעים את מרבית הוצאות השיווק שלהם על פרסום ממוקד באינטרנט. אבל, בשונה מבעבר שלקוחות פוטנציאליים נפגשו פנים מול פנים עם בעל העסק והשתכנעו בטיב אישיותו ושירותיו, כיום הלקוחות הפוטנציאליים פוגשים אתר אינטרנט שעלול לגרום לקשיים לא מעטים בשיווק. לכן, מומלץ להקפיד […]

מודל אקונומטרי – מתווה מחקרי לבדיקת מגמות מחירי נדל"ן למגורים בישראל

מגמות מחירי הדנל"ן

א. הקדמה אקונומטריקה היא מדידה כמותית סטטיסטית לבחינת יחסים בין משתנים כלכליים או אחרים, הכוללת מגמות, חיזוי ואנליזה רגרסיבית (היסטורית) של משתנים אלו. אקונומטריקה נחשבת כענף אמפירי של מדע הכלכלה ומשמשת לביצוע ניתוח כמותי לבחינת מגמות ותלות בין משתנים אשר נמצאים במודל האקונומרי. במודל האקונומטרי יש משתנה תלוי (משתנה נבדק) ומשתנים אשר משפיעים על המשתנה […]

חשיבות יצירת קבוצה וגיבוש בין העובדים לפיתוח העסקי

במציאות העבודה המורכת והלוחצת כיום, שעות עבודה ארוכות, לחץ וריבוי משימות, עמידה ביעדים, לוחות זמנים ועוד… העובדים לא מתקשרים עם חבריהם לעבודה וכן עם המנהלים. לכן, תחלופת העובדים במקומות העבודה כיום גבוהה מאי פעם וחברות רבות מתקשות לשמר את העובדים למשך תקופה ארוכה. ההפסד הוא כפול כיוון שלהכשיר עובד לוקח בין 3 חודשים ועד שנה […]

ייעוץ שיווקי – כיצד נספק מקסימום ערך ותוצאות לכסף המושקע בפרסום

ערוץ הפרסום הטוב ביותר לפני שנתחיל לדבר על ערוצי השיווק, אני רוצה לדבר על ערוץ השיווק הטוב ביותר שאף אחד לא מדבר עליו והוא חינמי לחלוטין. כמעט כל עסק כיום פונה לערוץ כזה או אחר על מנת לשווק את העסק שלו (בין אם זה באופליין ובין אם זה באונליין). כל עסק צריך שיווק אך חשוב […]

יעוץ עסקי – סוגי יעוץ ותהליך היעוץ

הקדמה יעוץ עסקי כשמו כן הוא מיועד למתן סיוע ואבחון עסקי לגופים עסקיים במטרה לשפר את מצבם הפיננסי ו/או העסקי הכולל ביחס לעסקים דומים בתחום. יעוץ עסקי יכול להינתן באופן נקודתי לנושא מסוים (אד הוק) וכן יעוץ שוטף וליווי עסקי לטווח ארוך או אחר.  מטרות היעוץ משתנות בהתאם לדרישות העסק. לדוגמא: עסק המעוניין בהתרחבות פיננסית […]

מהו יעוץ עסקי ומתי כדאי להיוועץ ביועץ עסקי?

יועץ עסקי הוא אדם בעל ידע בניהול ועסקים ותפקידו ללוות את העסק להצלחה. כאשר עסק מחליט להיוועץ עם יועץ עסקי הוא שוכר אותו בתור גוף חיצוני לחברה שבוחן בודק ומלווה את העסק ומכווין אותו .   המטרה בלקיחת יועץ עסקי לעסק היא לתת למישהו מבחוץ להסתכל על הנתונים של החברה ועל דרך ההתנהלות שלה ולתת […]

חופש כלכלי

נכתב בשיתוף פעולה עם עדן שרעבי  מי מאיתנו לא היה רוצה לחיות בתחושה שאם הוא מפסיק לעבוד כעת או מפוטר מעבודתו, הוא יודע שיש לו את היכולת לכלכל את עצמו ואת משפחתו? כיום שוק העבודה הוא דינאמי ויותר ויותר אנשים לוקחים בחשבון שלא ירחק היום והם עלולים להיות מפוטרים ולמצוא את עצמם ללא מסגרת כלכלית- […]

חשיבות הביטוח לעסק

  כאשר פותחים עסק חדש יש דברים רבים לדאוג להם ולעיתים , רבים מאיתנו שוכחים את הדבר החשוב ביותר ולא מייחסים לו חשיבות- ביטוח העסק. לא חשוב איפה העסק ממוקם ובמה אתם עוסקים, חייבים לעשות ביטוח לעסק. פעמים רבות אנשים מקלים ראש בביטוחים ומרגישים שהם "מבזבזים" את כספם לאורך השנים כשהם משלמים לחברות הביטוח, אך […]

פתרונות מימון מיידים לעסקים בקשיים

עסקים רבים בין אם הם קטנים או גדולים פעמים רבות נכנסים לקשיים כלכליים בשלבים השונים של העסק- בין אם בשלב הקמת העסק או בזמן הפעילות השוטפת שלו גם אחרי שנים רבות. בעלי עסקים רבים בטוחים כי הקשיים הם בשלב הקמת העסק בלבד וסוברים כי במידה והצליחו להקים את העסק ללא קשיים כלכליים הם בוודאות לא […]

הקשר שבין מודל קאולי למודל הערכת סיכון פנימי

משקיעים נדרשים להעריך מיזמים וחברות לפי תפיסת סיכון משתנה המושתתת על ניתוח נתונים פיננסים וקביעה של מכפילי רווח שעל פיהם יבצעו את ההשקעה. לדוגמא: אם מכפיל הרווח למניה הוא 4 והרווח השנתי התפעולי למניה לפני פחת וריבית הוא 10, המחיר שיקבע למניה הוא 40. הערכה זו מושתתת על מחיר מניה בבורסה, הערכות שוק, הערכות אנליסטים […]

ריבית סיכון למיזם או חברה

קביעת ריבית היוון למיזם הנו עניין מורכב שעשוי לשנות באופן מהותי את כדאיות ההשקעה במיזם. על מנת לפתור את הבעיה, נקבעו שני פקטורים. האחד, מבחני הרגישות של המיזם במספר תרחישים אפשריים והשני, אופן תפיסת משקיעי השוק את סיכון המיזם. הקשר שבין סיכון פנימי לנתוני שוק סיכון משקיעים תלוי באופן תפיסת סיכון המשקיעים ומתרגם אותם לרמת […]

מודל קאולי

מודל "קאולי" הוא מודל שמטרתו לחשב את רמת הסיכון ביחס למחירי שוק על ידי ניתוח משתנים פנימיים בעסק ומידת ההשפעה של משתנים מקרו-כלכליים וענפיים (חיצוניים) על העסק עצמו. מטרת המודל היא קביעת שיעורי ההצלחה או סיכון של עסקים או חברות.  המודל מבוסס על ניתוח מאזנים לאורך תקופה ובדיקת המשתנים הפנימיים והחיצוניים שלו בתקופת זמן נתונה. […]

הבדל בין טקטיקה ואסטרטגיה

אסטרטגיה – תכנון מערכתי בעל היקף גדול לטווח ארוך שתכליתו שינוי מערך כוחות בשוק או מצב נתון קיים באמצעות מהלכים טקטיים מובנים ו/או מהלכים המוגדרים כאסטרטגיים מהלכים אסטרטגיים מוכוונים ומתוכננים מראש, מטרתם השגת יעד משמעותי בהיקפו והשלכות משמעותיות לשינוי מצב קיים. אבני הדרך או התוכנית להשגת השינוי היא טקטיקה, כאשר האסטרטגיה היא המכנה המשותף המאפיין […]

כיצד מזהים הזדמנות עסקית

הזדמנות עסקית הוא מושג בסיסי שמשמעותו קבלת עסקה במחיר אטרקטיבי יחסית למחירי שוק. מצד הקונה הזדמנות עסקית תקבל ביטוי במחיר הרכישה ואילו מבחינת המוכר מחיר גבוה יחסית. נשאלת השאלה כיצד מאתרים הזדמנות עסקית. התשובה לכך היא במידע שיש למוכר או לקונה שניתן לנצלו. נקודת היפוך מרבית הרוכשים או המוכרים פועלים על סמך מקורות מידע כלשהם […]

איך לייעל את תהליך הגבייה בעסק?

כל בעל עסק, בכל תחום יודע כי אחד התהליכים הלא פשוטים בעסק הוא גביית תשלומים מלקוחות. תהליך הגבייה הוא ארוך ומצריך פנייה ללקוחות באמצעים שונים, לעיתים רבות אף יותר מפעם אחת כשמדובר על לקוחות המסרבים לשלם או ש"דוחים" את התשלום באופן קבוע. תהליך הגבייה בעסקים גדולים בעיקר, הוא מסורבל עוד יותר כיוון שהם מתנהלים אל […]

יועץ עסקי - Envirogreen

מרבית העסקים בישראל נסגרים בטווח של 5 שנים - למרות שחלקם רווחיים. הסיבה העיקרית היא בעיות מימון והשקעות נדרשות!!

התקשרו עכשיו או השאירו פרטים לקביעת פגישת היכרות למינוף העסק!